fbq('track', 'PageView');

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Đầu Tư Vào Việt Nam Theo Phương Thức Nào?

Hiện nay Việt Nam đang là quốc gia được sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài, với nguồn vốn đầu tư dồi dào. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam có đưa ra khá nhiều những hình thức đầu tư cho những chủ thể đặc biệt này.

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định pháp luật;

– Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

– Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

+  Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

+  Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

+  Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác

– Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

+  Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

+  Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+  Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

+  Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh ngắn hạn hay dài hạn cũng như tiềm lực tài chính, kiến thức về kinh tế thị trường tại Việt Nam, đối tượng ký kết hợp đồng, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn hình thức phù hợp để đem tại lợi nhuận tốt nhất. Nếu nhà đầu tư muốn hoạt động lâu dài tại Việt Nam với tư cách công ty chính thức, nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức thành lập tổ chức kinh tế hoặc góp vốn. Ngược lại, với các khoản vốn đầu tư ngắn hạn, đầu tư vào Việt Nam theo từng thương vụ riêng lẻ, ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP/BBC.

Trên đây là bài  viết chia sẻ kiến thức về các hình thức đầu tư. Trong quá trình nghiên cứu nếu có vướng mắc xin liên hệ đến SĐT : 0943991632 để được giải đáp.


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/tuongquan/domains/dichvuluat24h.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
0973362221
icons8-exercise-96 chat-active-icon