fbq('track', 'PageView');

VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, Những ai phải chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh? Và sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

NHỮNG CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trách nhiệm trong kinh doanh được đặt ra với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Trách nhiệm tài sản trong kinh doanh của doanh nghiệp được đặt ra để chỉ khả năng chịu trách nhiệm giữa doanh nghiệp với khách hàng, chủ nợ của doanh nghiệp, những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM
Đối với doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sở dĩ như vậy là do doanh nghiệp tư nhân, không có tài sản riêng nên trách nhiệm tài sản đối với đối tác, khách hàng, chủ nợ những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán mọi khoản nợ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình bao gồm cả tài sản đã đầu tư vào doanh nghiệp và tài sản mà chủ doanh nghiệp tư nhân không đầu tư vào doanh nghiệp, trong trường hợp số vốn đầu tư đã đăng ký không đủ để thanh toán các khoản nợ phát sinh.
Như vậy, trách nhiệm ở đây là một loại trách nhiệm tài sản không chỉ giới hạn trong phạm vi số vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Trách nhiệm này được xác định từ thời điểm doanh nghiệp tư nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời điểm bị áp dụng trách nhiệm vô hạn là thời điểm doanh nghiệp tư nhân bị tuyên bố phá sản.
#Doanhnghieptunhan


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/tuongquan/domains/dichvuluat24h.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
0973362221
icons8-exercise-96 chat-active-icon