fbq('track', 'PageView');

Nghĩa Vụ Thuế Khi Tạm Ngừng Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp

 Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, không những phải thực hiện thủ tục tạm ngừng với cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn phải thực hiện nghĩa vụ thuế để hoàn tất việc tạm ngừng kinh doanh. Hãng Luật Cộng đồng chia sẻ kiến thức cho bạn đọc thông tin về nghĩa vụ thuế cần phải làm khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. 

1. Nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh

Hiện nay pháp luật quy định trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh mà vẫn còn nợ tiền thuế thì số tiền này có thể nộp trong thời gian tạm ngừng. Do đó hiện nay, khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ trước khi nộp hồ sơ.

2. Nghĩa vụ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định về nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh như sau:

  • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. 
  • Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

 Trình tự, thủ tục thực hiện

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Nội dung thông báo 

Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Lưu ý: Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty không phải nộp báo cáo thuế, không phải nộp thuế môn bài, không kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, không nộp báo cáo tài chính cuối năm.

3. Nghĩa vụ thuế sau khi tạm ngừng kinh doanh

 Nghĩa vụ về lệ phí môn bài

     Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí môn bài khi đáp ứng được các điều kiện sau:

     – Có văn bản xin tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01.

     – Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng.

     – Tạm ngừng tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính.

     Trường hợp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh mà không đảm bảo các điều kiện trên thì doanh nghiệp phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

     Mức nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp được quy định:

     – Mức thu lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ, vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

     – Mức thu lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ, vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống.

    – Mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác.

     Căn cứ thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

     Nếu có sự thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư thì căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ, vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

 Kê khai thuế

     Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh không tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì doanh nghiệp vẫn phải nộp các báo cáo thuế quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo quyết toán thuế năm.

     Ví dụ: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh từ ngày 25/02/2022 đến ngày 25/02/2023 thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế quý I/2022, báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo quyết toán thuế năm 2022.

     Khi hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp tiến hành kê khai đầy đủ  thuế theo quy định.

Trường hợp gia hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh

     Pháp luật quy định thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm, được gia hạn nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không quá một năm.

     Sau khi hết thời hạn tạm ngừng lần một, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kỳ tiếp theo.

     Ví dụ: Doanh nghiệp hết hạn tạm ngừng lần thứ nhất vào ngày 30/07/2022. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng vào ngày 01/08/2022 thì phải gửi thông báo tạm ngừng đến cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là ngày 15/07/2022.

     Trường hợp doanh nghiệp hoạt động ngày 01/08/2022 sau đó mới tạm ngừng tiếp thì doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cả năm 2022, nộp báo cáo thuế quý III, báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo quyết toán thuế năm 2022.

Trên đây là những nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần phải làm khi tiến hành tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến Chuyên Viên tư vấn Ms.Ngân 0943991632 sẽ được hỗ trợ và giải đáp cụ thể.


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/tuongquan/domains/dichvuluat24h.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
0973362221
icons8-exercise-96 chat-active-icon