fbq('track', 'PageView');

Lưu ý về cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn và phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp còn lại. Loại hình doanh nghiệp này phù hợp với những cá, nhân tổ chức kinh doanh quy mô lớn. Nhưng trên thực tế  rất ít cá  nhân, tổ chức hiểu rõ về cơ cấu, tổ chức loại hình doanh nghiệp này? Từ đó  không có cách quản  lý tốt doanh nghiệp, dẫn đến tranh chấp xảy ra trong nội bộ công ty? Dưới nội dung bài Viết này Hãng Luật Cộng đồng chia sẻ một số kiến thức về “Cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty cổ phần” 

Theo quy định của  pháp luật Việt Nam hiện nay quy định hai mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ  phần, doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn:

Một là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị , Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;

Hai là: Đại  Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong hội đồng Quản  trị có thành viên độc lập và Ban kiểm soát nội bộ.

Cả hai mô hình trên mặc dù có những điểm khác nhau về cơ cấu tổ chức, song về cơ bản  đều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý, nghĩa vụ người quản lý công ty, mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý, với cổ đông và những người có liên quan đến công ty….

Mô hình có ban kiểm soát

Theo mô hình này  thì cơ cấu tổ chức quản  lý được quy định như sau:

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết,là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty, là những người chủ sở  hữu công ty.

Chức  năng của đại hội đồng cổ đông:

Theo quy định của Luật Đại hội đồng cổ đông có quyền ra quyết định liên quan đến những  vấn đề lớn quan trọng nhất  trong công ty như: 

 • Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty; 
 • Thông qua định hướng phát triển của công ty; 
 • Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại;
 • Quyết  định việc phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông trong công ty;
 • Bầu , miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 • Quyết định việc tổ chức lại. giải thể công ty…

Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức  năng nhiệm vụ của mình thông qua các cuộc họp và bằng việc ra các quyết nghị. 

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý  công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền  và nghĩa  vụ của  công ty khi không thuộc thẩm  quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quyền của Đại hội đồng cổ đông chủ yếu như sau:

 • Quy định về cơ cấu tổ chức của  hội đồng quản trị, nội dung này giải quyết những vấn đề: Số lượng thành viên , tiêu chuẩn, điều kiện của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của  Hội đồng quản trị.
 • Quy định quyền  và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực quản lý  kinh doanh của  công ty như: kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; vấn đề liên quan đến tài chính của công ty; phương hướng đầu tư; phát triển thị trường; những vấn đề liên quan đến tổ chức  nhân sự của hội đồng,chẳng hạn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc ký  hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám  đốc….
 • Quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng  đầu Hội đồng quản trị, là người điều hành đảm bảo cho Hội đồng quản trị được vận hành có hiệu quả cao nhất nhằm đem lại lợi ích cho công ty…
 • Quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị làm việc  theo chế độ tập thể, mọi quyết định của Hội đồng quản trị được bàn bạc, bỏ phiếu thông qua tại phiên họp. Do đó cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm: Lịch họp, quyền triệu tập phiên họp, điều kiện tiến hành phiên họp; cách thức biểu quyết  thông qua các quyết định, biên bản họp của Hội đồng quản trị…
 • Quy định về quyền được cung cấp thông tin, về thể thức miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty

Là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số họ hoặc thuê người  khác làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty và có thể họ còn là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đây cũng là một trong những chức vụ quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần . Vì vậy cần nắm rõ quyền  và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để tránh bị chồng chéo với các chức vụ còn lại. Quyền của Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc gồm:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội Đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các kế  hoạch kinh doanh và phương án đầu tư;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
 • Quyết định vấn đề nhân sự quản lý trong công ty

Ban kiểm soát công ty

Ban kiểm soát  là một định chế trong hệ thống quản trị CTCP do Đại hội đồng cổ đông thành lập. Khi doanh nghiệp có 10 cổ đông trở lên bắt  buộc phải có  ban kiểm soát, Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên và kiểm sát  viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện do luật định. Ban kiểm soát được pháp luật xác định địa vụ pháp lý một cách rõ ràng, trong đó quy định chủ yếu một số vấn đề sau:

 • Chức năng của Ban kiểm soát là thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc  trong việc  quản lý và điều hành công ty. 

Mô hình hình không có Ban kiểm soát

Mô hình này  với cơ cấu tổ chức gồm: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám  đốc hoặc Tổng giám đốc. Tong hội đồng quản trị có hai loại thành viên:

 • Thành viên điều hành;
 • Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

Theo đó thì mô hình này không có Ban kiểm soát mà thay vào đó là Ban kiểm toán nội bộ, thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện việc kiểm soát  đối với việc quản lý, điều hành công ty.

Trên đây là bài viết  về Lưu ý về  cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty cổ phần. Trong quá trình  nghiên cứu có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ bộ phận nhân viên chuyên trách của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp Trực tiếp – Nhanh chóng – Kịp thời và nhận báo giá chi tiết nhất các dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp. Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn có thêm chút kiến thức về: “Cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty cổ phần” . Nội dung bài viết trên mang tính chất tham khảo để có thông tin chính xác kịp thời vui lòng liên hệ tới chúng tôi: 094.399.1632 tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình 24/7.

#Tuvanphapplymienphi

#Thanhlapdoanhnghiep

 ____________________

Hãng Luật cộng đồng

Mail: cabinlawvn@gmail.com

Địa chỉ: Số 2 ngõ 28/10 Đường Nguyên Hồng – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

☎ : 0943991632


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/tuongquan/domains/dichvuluat24h.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
0973362221
icons8-exercise-96 chat-active-icon